МОДУЛЬ 6

МОДУЛЬ 6

КОНСАЛТИНГОВІ КОМПАНІЇ

Огляд консалтингових компаній на ринку

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 1

Про ринок аудиторських послуг
Взаємовідносини аудиторів та клієнтів
Етапи аудиторської перевірки

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 2

Приклад проекту з реструктуризації
Графік реалізації проекту
Основні документи за проектом з реструктуризації

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 3