Відміна ПСО для постачання газу ТКЕ: ключові виклики для компаній
(Березень 2021)


Дослідження забезпечує аналітичну підтримку органам влади у розробці регуляторних норм після відміни ПСО у секторі ЦТ та забезпечує план дій (зокрема, законодавчі зміни), який допоможе зменшити ризики відміни ПСО для сектору ЦТ.

Встановлення тарифів у секторі централізованого теплопостачання: рекомендації, засновані на міжнародному досвіді (Лютий 2021)

Дослідження європейських моделей регулювання тарифів ЦТ (правове регулювання, процедури та методології встановлення тарифів) та рекомендації щодо реформування тарифів ЦТ в Україні на основі міжнародного досвіду.

Постачання газу домогосподарствам України: оцінка ділового та правового середовища (Січень 2021)

Описує ринок постачання газу для домогосподарств після лібералізації. Визначає ключові ризики та надає рекомендації щодо ефективного функціонування постачальників газу та розвитку чесної ринкової конкуренції.

Посібник для ОСББ: Програма
з термомодернізації багатоквартирних будинків
(Червень 2020)


Принципи та чіткі настанови для участі ОСББ у програмі термомодернізації багатоквартирних будинків Фонду енергоефективності.
Документ також містить усі типові угоди (крім грантових та фінансових договорів з Фондом).

Лібералізація ринку газу в Україні: аналіз сучасного стану та можливі наслідки
(Квітень 2020)


Дослідження забезпечує аналіз поточної ситуації на українському газовому ринку
та потенційного впливу лібералізації ринку на домогосподарства та ТКЕ. Описуються варіанти поступової відміни ПСО.

Варіанти широкомасштабного встановлення індивідуальних теплових пунктів на основі найкращих міжнародних практик (Лютий 2021) -----

Дослідження визначає бар'єри та надає рекомендації щодо впровадження широкомасштабного встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в рамках комплексної реформи сектору ЦТ.

Стратегія термомодернізації будівель центрального уряду для імплементації статті 5 Директиви 2012/27/ЄС
(Червень 2019)


Розробка та пропозиція механізму реалізації статті 5 Директиви 2012/27/ЄС в Україні з урахуванням особливостей українського законодавства.

Роль місцевих органів влади у впровадженні національної системи політики енергоефективності в Україні (Травень 2019)

У дослідженні проаналізовано роль субнаціональних урядів у впровадженні національної системи політики енергоефективності в Україні та зосереджено увагу на наслідках для муніципального управління енергетикою, енергетичного та кліматичного містобудування, міської мобільності та інвестицій муніципальної інфраструктури в енергію та транспорт.

Операційні процедури Фонду енергоефективності (Травень 2019)

Детальний опис ключових процедур
та внутрішніх правил Фонду енергоефективності для реалізації Програми термомодернізації багатоквартирних будинків.

Перехід до нової системи управління багатоквартирними будинками в Україні (Січень 2019)

Поглиблений аналіз поточного ринку управління багатоквартирними будинками в Україні, включаючи аналіз законодавства, поточні моделі взаємовідносин між власниками та менеджерами будинків, потенціал для зростання ринку та рекомендації для стейкхолдерів.

Аргументарій для законопроекту «Про енергоефективність» (Жовтень 2018) -----→

Обґрунтування прийняття закону "Про енергоефективність", включаючи детальне пояснення кожної статті та її потенційний вплив на Україну.

Фонд енергефективності: ключова інформацію про Програму
(Вересень 2018)
-----→


Основна інформація та принципи роботи майбутньої Програми термомодернізації багатоквартирних будинків Фонду енергоефективності.

Система енергоефективності в Україні (Липень 2018) -----→

Аналіз системи енергоефективності в Україні - сучасний стан, рекомендації щодо подальшого розвитку, дотримання національних цілей, міжнародних зобов'язань України та вимог директив ЄС.

Аргументарій щодо імплементації Директиви ЄС про енергоефективність
в Україні (Червень 2018)


Роздатковий матеріал для осіб, які приймають політичні рішення та інших державних
і приватних стейкхолдерів.
Документ спрямований на ілюстрацію необхідних дій, а також економічних та соціальних вигод для України, які виникнуть внаслідок належного впровадження Європейської Директиви 2012/27/ЄС.

Потенціал комерційного кредитування МСП у секторі проектів енергетичного використання біомаси (Листопад 2017)

Аналіз ключових тенденцій виробництва ВДЕ у світі, аналіз структури та потенціалу ринку біомаси, огляд сучасного стану фінансування енергетичного сектору біомаси в Україні та оцінка попиту на комерційне кредитування МСП.
Документ призначений для фінансових установ з метою структурування фінансових продуктів у секторі енергетичного використання біомаси.

Покращення платіжної дисципліни у сфері централізованого теплопостачання
(Липень 2017)


Аналітичний звіт з аналізом платіжної дисципліни в секторі централізованого теплопостачання України, кращих міжнародних практик та рекомендацій.
Документ був представлений Мінрегіону
для розробки подальшої стратегії.

Розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні (Березень 2017) -----→

Цей звіт містить аналіз ключових тенденцій розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні та за кордоном, огляд сучасного стану енергетичного сектору та потенціалу відновлюваної енергетики в Україні, механізми фінансування, ключові бар'єри та рекомендації для органів влади.

Концепція 2-етапної монетизації житлово-комунальних субсидій
(Січень 2017)


Концептуальна розробка та впровадження дорожньої карти монетизації субсидій на житлово-комунальні послуги.
Документ був використаний для проголошення реформи та як основа
для підготовки відповідних постанов КМУ.

Теплова енергетика у житлово-комунальному господарстві: стан
та перспективи (Березень 2016)
-----→


Аналітичний звіт із вичерпним оглядом сучасного стану та перспектив українського теплового сектору.
Документ був підготовлений як частина підтримки Мінрегіону та використаний для розробки політики та узгодження технічної допомоги міжнародних партнерів.

Концепція фонду енергоефективності
(Лютий 2016)
-----→


Перший повноцінний концепт Фонду енергоефективності, розроблений на основі кращих європейських практик.
Документ був використаний для обговорення та узгодження позицій між ключовими українськими та міжнародними стейкхолдерами.

Механізми фінансування заходів
з енергоефективності в Україні
(Березень 2017)
-----→

Всебічний огляд технічної допомоги
та програм фінансування енергоефективності в Україні.
Документ був використаний Мінрегіоном для поліпшення координації та ефективності наявної донорської підтримки енергоефективності в Україні.

Розвиток муніципального фінансування
в Україні: міжнародний досвід
та рекомендації (Листопад 2017)


Кращі міжнародні практики муніципального фінансування, сучасний стан та перспективи муніципального фінансування в Україні.
Звіт містить рекомендації щодо розвитку ринку муніципального кредитування
в Україні.

Литовський та польський досвід реформи управління будинками (Листопад 2019)

Детальний аналіз реформи управління будинками у Литві та Польщі та основні уроки для успішного впровадження в Україні.

Встановлення програми для подальшої реформи централізованого теплопостачання в Україні (Вересень 2018)

Огляд останніх ключових подій у секторі централізованого теплопостачання
за останні роки та можливі подальші програми реформ.

Методичні рекомендації для муніципалітетів (Листопад 2017)

Звіт містить обґрунтування реалізації проектів енергоефективності та відновлюваних джерел для муніципалітетів, описує практичні кроки для муніципалітетів щодо оцінки варіантів фінансування таких проектів з акцентом на банківські позики.
Документ підготовлений для використання в якості Посібника місцевими органами влади.

Децентралізоване опалення в Україні: потенціал та шляхи впровадження
(Березень 2017)
-----→


Всебічний огляд європейського досвіду щодо децентралізованого опалення, обґрунтування та умови його розвитку в Україні.
Документ був використаний Мінрегіоном для підтримки та розвитку сучасної політики у сфері опалення.

Фонд енергоефективності: концепт
та план дій (Травень 2016)


Оновлена концепція Фонду енергоефективності та план дій щодо впровадження.
Документ використовувався як основа для розробки нормативно-правових актів, безпосередньо пов'язаних з Фондом.

Біла книга щодо трансформації централізованого теплопостачання
в Україні: оцінка та рекомендації
(Серпень 2020
)
-----

Мета звіту описати ключові виклики, які стоять перед сектором ЦТ в Україні, та стратегічні дії, які можуть призвести до його трансформації.

Оцінка кредитного ризику муніципалітету (Червень 2019)

Посібник для установ комерційних банків щодо оцінки кредитоспроможності муніципалітетів, а також інформація про ключові особливості такого кредитування
для банків.

Посібник з підготовки та реалізації суверенних проектів з МФО
(серпень 2021)


Даний посібник розроблений для бенефіціарів та відповідальних виконавців з метою надати практичні рекомендації та розуміння щодо підготовки та імплементації суверенних проектів з МФО.

Опалення домогосподарств не підключених до централізованого теплопостачання: поточний стан, тренди, виклики та переспективи (липень 2021)

Аналіз тенденцій розвитку різних типів опалення та причин, які їх обумовлюють, визначення факторів, які впливають на доступність опалення. Надання відповідних рекомендацій забезпечення доступності опалення для населення і зменшення викидів СО2.
Результати дослідження мають стати основою для розробки цілісної моделі державної політики у сфері опалення.

АНАЛІТИЧНІ ЗВІТИ

АНАЛІТИЧНІ ЗВІТИ